CỬA SẮT THIÊN BÁ XIN GỬI TỚI QUÝ KHÁCH HÀNG BẢNG BÁO GIÁ MỘT SỐ HẠNG MỤC NHƯ SAU:

Bảng báo giá thi công cửa sắt

1.Cửa sắt hộp, cửa sắt pano

+ Cửa sắt hộp 30x60mm

– Thép dày 1.2mm

– Bịt tôn huỳnh dày 1.8mm

– Phun sơn chống gỉ

– Hoàn thiện màu 2 lớp 1.100.000/m2

+  Cửa sắt hộp 40x80mm

– Thép dày 1.2mm

– Bịt tôn huỳnh dày 1.8mm

– Phun sơn chống gỉ

– Hoàn thiện màu 2 lớp 1.200.000/m2

2. Cổng sắt hộp

+  Cổng sắt hộp 30x60mm

– Thép dày 1.2mm

– Phun sơn chống gỉ

– Hoàn thiện màu 2 lớp 1.150.000/m2

+ Cổng sắt hộp 40x80mm

– Thép dày 1.2mm

– Phun sơn chống gỉ

– Hoàn thiện màu 2 lớp 1.250.000/m2

3.Cửa cổng sắt uốn nghệ thuật

  • Cửa cổng sắt cắt CNC
  • Cửa cổng nhôm đúc mỹ thuật
  • Báo giá theo mẫu hoặc bản vẽ thiết kế

Bảng báo giá thi công làm mái tôn

1. Khung thép mái tôn 2 mái, 1 mái thái kèo V40x40 xà gồ V4 .

+ Tôn Việt Nhật 0.3ly : 300.00/m2

0.35ly : 320.000/m2

0.4ly: 350.000/m2

0.45: 370.000/m2

0.5ly: 390.000/m2

2.Khung thép mái tôn 2 mái,1 mái thái kèo V50x50 xà gồ V5

+ Tôn Việt Nhật: 0,3ly: 350.000/m2

0.35ly: 380.000/m2

0.4ly: 410.000/m2

0.45ly: 430.000/m2

0.5ly: 450.000/m2

3.Khung thép mái tôn 2 mái, 1 mái thái kèo V40x40 xà gồ V4

+Tôn Hoa sen: 0.3 ly : 300.000/m2

0.35ly: 320.000/m2

0.4ly: 340.000/m2

0.45ly: 360.000/m2

0.5ly: 380.000/m2

4. Khung thép mái tôn 2 mái, 1 mái thái kèo V50x50 xà gồ V5

+ Tôn Hoa sen: 0.3ly: 370.000/m2

0.35ly: 390.000/m2

0.4ly:  410.000/m2

0,45ly: 430.000/m2

0.5ly:  450.000/m2

5.Khung thép mái tôn 2 mái, 1 mái thái kèo V40x40 xà gồ V4

+ Tôn SSC:        0,3ly:  330.000/m2

0,35ly: 350.000/m2

0,4ly:  370.000/m2

0,45ly:  390.000/m2

0,5ly:  410.000/m2

6. Khung thép mái tôn 2 mái, 1 mái thái kèo V50x50 xà gồ V5

+ Tôn SSC        0,3ly:  380.000/m2

0,35ly:  400.000/m2

0,4ly:  420.000/m2

0,45ly:  440.000/m2

0,5ly:  460.000/m2

7. Khung thép mái tôn 2 mái, 1 mái thái kèo V40x40 xà gồ V4

+ Tôn Olympic:    0.3ly:  380.000/m2

0,35ly:  400.000/m2

0,4ly:  420.000/m2

0,45ly:  440.000/m2

0,5ly:  460.000/m2

8. Khung thép mái tôn 2 mái, 1 mái thái kèo V50x50 xà gồ V5

+ Tôn Olympic:   0.3ly:  400.000/m2

0,35ly:  420.000/m2

0,4ly:  460.000/m2

0,45ly:  480.000/m2

0,5ly:  520.000/m2

9. Khung thép mái tôn 2 mái, 1 mái thái kèo V40x40 xà gồ V4

+ Tôn mat ( sốp cứng) 0.3ly: 390.000/m2

0.35ly: 410.000/m2

0.4ly: 420.000/m2

0.45ly: 440.000/m2

0.5ly: 480.000/m2

10. Khung thép mái tôn 2 mái, 1 mái thái kèo V50x50 xà gồ V5

+ Tôn mat ( sốp cứng): 0.3ly:  410.000/m2

0,35ly:  430.000/m2

0,4ly:  450.000/m2

0,45ly:  470.000/m2

0,5ly:  490.000/m2

Bảng báo giá thi công lan can sắt

1.Lan can sắt hộp

+ Sắt hộp 30x60mm

– Thép dày 1.2mm

– Phun sơn chống gỉ

– Hoàn thiện màu 2 lớp 5700.000/m2  

Lan can sắt uốn nghệ thuật

  • Lan can sắt cắt CNC
  • Lan can nhôm đúc mỹ thuật
  • Báo giá theo mẫu hoặc bản vẽ thiết kế

Website: www.cokhixaydungthienba.com

Hotline:  0936 695 296

RẤT VUI KHI ĐƯỢC HỢP TÁC VÀ LÀM VIỆC VỚI QUÝ KHÁCH HÀNG!!!!!!!!!